Kade-renovaties

Lange Geldersekade

Renovatie in oude stijl

Zowel de korte Engelenburgerkade als de Lange Geldersekade worden in 2018/2019 gerenoveerd. Deze animatie, in combinatie met echte videobeelden legt stap voor stap uit hoe e.e.a. wordt aangepakt. Doelgroepen zijn de omwonenden en de gemeenteraad Dordrecht.

Rotterdam kade

Innovatieve barrière tegen hoogwater

In deze animatie leggen we zo eenvoudig mogelijk uit hoe een extra hoge kade (in geval van hoogwater) onzichtbaar kan blijven totdat deze echt nodig is. De werking is die van een dobber die pas na een bepaald punt omhoog wordt gedrukt.

Renoveren temidden van oude panden

Ook de Korte Kalkhaven en de Keizershof (direct achter de hoofdvestiging van onze partner en zusterorganisatie Artishock) wordt ook onder handen genomen. De kade is verzakt en ‘buikt uit’. Het vergt grote zorgvuldigheid om dit te toen temidden van eeuwenoude panden. Deze animatie is wederom bedoeld voor omwonenden en belanghebbenden. Er wordt uitgelegd hoe mogelijke effecten worden gemeten en geminimaliseerd.

Korte Kalkhaven en Keizershof Dordrecht

Lange Engelenburgerkade
Korte Kalkhaven
Korte Kalkhaven Doorsnede
Korte Kalkhaven met groutanker
Korte Kalkhaven
Korte Kalkhaven voor renovatie
Wilhelminakade Rotterdam
Eindresultaat
Eindresultaat
Mijn idee en technisch werkplan, voor de projecten waar ik verantwoordelijk ben, is door HIA3D in een prima samenwerking creatief uitgewerkt en verbeeld waarmee we de omgeving en alle betrokkenen weer goed hebben kunnen informeren.”
Peter de Vet, Projectmanager Lange Gelderse kade, Korte Kalkhaven Prins Clausbrug en Engelenburgerbrug
Groot renovatieproject van de Westkade in Sas van Gent
Ook dit is weer een bijzonder project waarvoor er een noodzaak was om een animatie te maken om alle belanghebbenden (sommigen met zeer grote belangen) te informeren over de aanpak van deze renovatie.
Bekijk case
Hier vind je herinrichtingsprojecten (wegen)
Bij herinrichting heb je het meestal over wegen die verlegd worden, zie hier enkele voorbeelden.
Bekijk case
Zie hier een voorbeeld van een renovatieproject voor woningen
Hier wordt uitgelegd hoe het proces in zijn werk gaat om woningen te verduurzamen en het woongenot te verhogen.
Bekijk case
Keizershof juli 2020, gaten voor verankering worden gezaagd
Korte Kalkhaven-kade juli 2020
Boren gaten voor verankering, Keizershof juli 2020
Nieuwe damwand met verankering, Keizershof juli 2020
Links Korte Kalkhaven, overzijde is Keizershof, juli 2020
Boorkop wordt schoongespoeld, Korte Kalkhaven juli 2020
Korte kalkhaven nieuwe en oude kade, juli 2020
Mooie lucht, juli 2020