Nieuwe kades maar met de historische look&feel

Achterhakkers en Aardappelmarkt (Dordrecht)

 

Gedurende 2023 hebben wij verschillende projecten uitgevoerd voor de gemeente Dordrecht. Zo is er een animatie gemaakt voor de renovatie van de Achterhakkers, de Aardappelmarkt en visualisaties voor het talud voor de Prins Clausbrug en het geplande stadsstrand bij de Stadswerven.

Het meest omvangrijke project was die van de Achterhakkers. De historische kade langs de Achterhakkers wordt vernieuwd. De renovatie van de scheefgezakte funderingspalen wordt gedaan door over de hele lengte een stalen damwand te plaatsen die wordt afgewerkt in de stijl van de oorspronkelijke kade. De kade wordt hiermee ook verbreed.

Van de gemeente Dordrecht kregen wij de opdracht om met een 3D-animatie te laten zien hoe de vernieuwing van de kade in zijn werk gaat. In 3D hebben we een dwarsdoorsnede van de oude kade opgezet, op basis van oude constructietekeningen. Daarna hebben we de veranderingen aan de kade in 3D gemaakt en geanimeerd, zodat je de oude kade stapsgewijs ziet veranderen in de nieuwe kade.

De korte kant van de Achterhakkers, die met drie meter wordt verbreed, heeft een karakteristieke vorm. De naastgelegen weg gaat hier omhoog en aan het uiteinde komen kade en hoger gelegen straat weer bij elkaar met een trap en een helling. Ook loopt er een trap naar het water en er staat een waterafvoerinstallatie. Voor de omwonenden en betrokkenen is de animatie een mooie manier om een helder beeld te krijgen van de voorgenomen wijzigingen.

Achterhakkers renovatie

Achterhakker na renovatie
Achterhakkers, korte zijde
Nu en straks gecombineerd
Aanbrengen versteviging
Trappen worden verwijderd
Zo wordt het
Achterhakkers Dordrecht

Een ander recent project had betrekking op de renovatie van de Aardappelmarkt. Een kade aan de jachthaven in het oude centrum van de stad. Ook hier was het belangrijk om de omwonenden en andere belanghebbenden goed te informeren en waar nodig gerust te stellen over de voorgenomen werkzaamheden.

Aardappelmarkt - renovatie kade

Aardappelmarkt, constructie voor trap
Aardappelmarkt, eindsituatie
Aardappelmarkt, bomen gesnoeid
Aardappelmarkt, groutankers
Meer kade-animaties zien?
Wij hebben ruime ervaring w.b. kade-renovaties
Klik hier