Westfort Slachterijen

Modernste slachterij

De animatie laat het gehele productieproces zien van ’s werelds meest moderne varkensslachterij, die tijdens het maken van de animatie in aanbouw was in IJsselstein, Nederland.

Er wordt veel aandacht besteed aan de vele kwaliteitscontroles die vooral voor de afnemers belangrijk zijn. Deze animatie wordt vooral in het buitenland gebruikt om daar als betrouwbare partner te kwalificeren.

De varkens worden goed behandeld. De slachtlijn bestaat uit twee grote delen, het vuile gedeelte en het schone gedeelte. Bij het vuile gedeelte worden de varkens geslacht en schoongemaakt. Pas daarna gaan ze naar het schone gedeelte om verder te worden verwerkt. Beide delen zijn strikt van elkaar gescheiden met aparte ingangen voor de medewerkers.

De animatie

In de video zie je dat zowel het karkas, de ingewanden en de organen tijdens het productieproces bij elkaar blijven en continue aan een veterinaire keuring worden onderworpen. Mocht er een afwijking worden gevonden kunnen alle delen van het betreffende varken verder worden onderzocht. Het gehele proces bestaat uit zo’n vijftig stappen die allemaal in de video zichtbaar zijn. Hiervoor zijn alle machines en gebruikte apparatuur in 3D gemaakt.

Deze animatie is gemaakt in opdracht van 3D Visions Europe BV en dateert uit 2015. Het uitrenderen van deze lange producties kostte veel tijd.  Sindsdien is er op 3D-vlak een hoop gebeurd en maken we gebruik van modernere hardware en software waarmee we sneller een productie kunnen leveren (kortere ‘rendertijden’).

Westfort animatie

vrachtwagens brengen nieuwe lading
Top down
'Aerial view'
Langs het pand
Vrachtwagens bij aanmeldpunt
Vrachtwagens rijden achterwaarts in
Vrachtwagens lossen binnen
Inspecteurs aan het werk
Verdoofde varkens worden opgehangen (diervriendelijk)
Geslachte varkens worden schoongebrand
Scheiding organen, ingewanden en karkas
Verwerking per batch
Veterinaire keuring bij aankomst
De 'vuile zone' in het pand
Schoonbranden met tussencontrole
Warm bad voor schoonmaken
Eindproduct
Robots openen het karkas
Constante camerabewaking