Animatie voor AEGIR-Marine
(Artishock Project)

3D animatie cruise ship

AEGIR-Marine verzorgt voor haar klanten (reders met grote schepen zoals cruiseschepen) onder andere de aansturing en afdichting van de schroefassen, van ‘thrusters’ en diverse controls en stabilisatoren. Deze zijn op hun beurt verbonden aan GPS-systemen en controle-systemen waarvoor redundante systemen worden aangelegd. Om deze en andere diensten tijdens een presentatie schematisch te laten zien is bijgaande 3D animatie gemaakt.

In de 2021 animatie wordt de PRIMAIR-oplossing uitgelegd. Door middel van lucht wordt olie en water fysiek gescheiden. Dit is een techniek die het mogelijk maakt om met minerale smeerolie in Amerikaanse wateren te mogen varen.

Opdrachtgever: AEGIR-Marine via Coƶperatie Artishock U.A.

AEGIR-Marine animatie (2020)

AEGIR-Marine animatie PRIMAIR (2021)

Screenshot met stabilisatoren
Screenshot met aandrijving
Screenshot met thursters